Disposition

En disposition er en oversigt over indholdet i en tekst i den rækkefølge, som du vil have det til at optræde i teksten. Den er oftest struktureret i punkter og underpunkter med stikord og pointer. 
En indholdsfortegnelse er også en slags disposition, men normalt bruges ordet om det redskab, du  benytter for at få overblik over dit indhold før og under skriveprocessen. Du kan altså starte med at lave en disposition, når du har indsamlet nok stof til at begynde selve skrivearbejdet, men du kan også skabe overblik over en allerede skreven tekst ved at skrive en disposition. På den måde kan du se, om noget mangler, eller om noget omvendt fylder uforholdsmæssigt meget.
Under alle omstændigheder er dispositionen et vigtigt redskab til at skabe en færdig tekst, som er velproportioneret og har en logisk opbygning.

Tilbage til minileksikon