Disposition

En disposition er en oversigt over indholdet i dit mundtlige oplæg i den rækkefølge, som du vil sige det. Den er struktureret i punkter og underpunkter med stikord og pointer og fremgår af talepapiret. Dispositionen er et vigtigt redskab til at skabe et velproportioneret oplæg med en logisk opbygning.