Elevrådet

Århus Statsgymnasiums elevråd er ikke et hvilket som helst elevråd. Det er det er samlingspunkt, hvor alle ÅSG's elever kan komme og være en del af det mest centrale forum for eleverne. Her kan den enkelte elev komme til orde og aktivt tage hånd om livet på gymnasiet.

Elevrådet på Århus Statsgymnasium består af op til tre elevrådsrepræsentanter fra hver klasse og derudover medlemmer, der ikke er klasserepræsentanter; alle er velkomne til at deltage i elevrådet. Dette skal sikre en bred repræsentation af skolens elever. Her har den enkelte elev mulighed for at være frontløber - og ikke bare medløber - når elevernes dagsorden sættes. Det er her, at elevernes interesser varetages og behandles i samarbejde med skolens bestyrelse, ledelse og lærere.

Demokrati vægtes højt på Århus Statsgymnasium, medarbejderdemokrati såvel som elevdemokrati. Det kommer til udtryk i velovervejede og letlæselige vedtægter, en forretningsorden, et halvårsmøde, en generalforsamling og et månedligt elevrådsmøde.
Elevrådet har en finger med i spillet i meget af det arbejde, som ligger i livet på skolen. Det er alt fra gymnasielevers vilkår på landsplan til undervisningsmiljøet og sociale arrangementer som morgenkaffe, filmaftner og udflugter.

Det daglige arbejde i vores elevorgan administreres af elevrådsbestyrelsen, der består af en formand, en næstformand, en ankermandsansvarlig, en kasserer, en DGS-ansvarlig og to skolebestyrelses-repræsentanter. De er valgt af elevrådsrepræsentanterne og mødes mindst en gang ugentligt. Her er mandagens fastlagte bestyrelsesmøde tilgængeligt for alle.

Elevrådet nedlægger hver halve år alle grupper og workshops og danner nye arbejdsgrupper ud fra elevrådsmedlemmernes ønsker. Disse grupper arbejder målrettet med deres opgaver, og i spidsen for udvalget vælger gruppen en ankermand, der fungerer som administrativt ansvarlig i udvalget, og som er kontaktperson til bestyrelsens ankermandsansvarlig.

I elevrådet skabes et stærkt socialt netværk på tværs af klasser og årgange bl.a. ved sociale aktiviteter, samarbejde på tværs af klasser og årgang - og sidst, men ikke mindst, arrangementer, såsom den årlige julefrokost og elevrådshytteturen. Elevrådets ønske er, at skolens elever får et kvalitetspræget, fleksibelt og effektivt gymnasiemiljø med plads til alle, og hvor elevdemokratiet er i højsædet.