ExamCookie

Til alle skriftlige eksamener, terminsprøver og årsprøver skal ExamCookie anvendes.

ExamCookie er et simpelt program der monitorerer al computeraktivitet under prøver for at sikre at prøven foregår efter gældende regler. Programmet sikrer at elever ikke kan anvende ikke-tilladte hjælpemidler under en prøve.

ExamCookie registrerer al aktivitet på computeren, dvs. aktive URL-adresser, processorer, clipboard, samt skærmbilleder ved større skærmændringer.

Skolens eksamensansvarlige har derfor fuldt overblik over den aktivitet der foregår på computerne under prøven. Efter prøven indikerer ExamCookie hvilke elever, der har anvendt ikke-tilladte hjælpemidler som Chatbots, kommunikation med omverdenen, oversættelsesprogrammer, fildeling eller andet. Derved er der en klar dokumentation til at afklare om en elev har snydt. På samme vis sikrer dette også de elever, der mistænkes for snyd, kan dokumentere og afkræfte dette.

Læs mere om ExamCookie her

Download ExamCookie her

Se video om installation og brug her

Elevinformation om anvendelse af ExamCookie (pdf)

Efter prøverne

Efter afviklingen af skriftlige prøver gennemgås data fra ExamCookie af de eksamensansvarlige.
Data gennemgås ud fra følgende kriterier:

1.    ’Hits’ i rapport fra ExamCookie
Efter hver skriftlig prøve genereres en rapport i ExamCookie. I rapporten sammenlignes hver elevs data med en lang liste af hjemmesider, programmer mm og ud fra dette angives antal ’Hits’ altså hvor mange gange der i den enkelte elevs data er sammenfald med listen.
De angivne ’Hits’ gennemgås af den eksamensansvarlige og hvis der i denne gennemgang opstår mistanke om brug af ikke tilladte hjælpemidler kontaktes den involverede elev og læreren, der skal rette den pågældende prøve.

2.    Mistanke under prøveafvikling
Hvis der under prøveafviklingen er opstået mistanke om snyd på baggrund af vagternes observationer eller konkrete hændelser gennemgås elevens rapport i ExamCookie grundigere. Eleven orienteres om dette senest 2 hverdage efter prøveafviklingen.

3.    Formodning om snyd under retning
Hvis der ved retning af en prøve opstår formodning om anvendelse af ikke tilladte hjælpemidler kontaktes den eksamensansvarlige med en begrundelse for formodningen. Herefter kontaktes eleven og data fra ExamCookie anvendes sammen med elevens forklaring til afklaring af formodningen.

Som elev kan man tilgå data i ExamCookie ved at klikke på ’Elevdata’ øverst på denne side: www.examcookie.dk. Hvis man er interesseret i at se rapporten genereret i ExamCookie kontaktes den eksamensansvarlige.