Forældreaften og konsultationer

I tilknytning til 1. karaktergivning i studieretningsforløbet (uge 8 og 9) holder skolen en forældreaften.  

1. del af aftenen består af et møde i klassen hvor teamet er vært.  

Afhængigt af klassen, teamet og programmet for Åbent hus arrangementet i september sammensætter teamet et program for denne del af mødet.

Forslag til program:
- Præsentation af team.
- Eleverne præsenterer sig selv og deres forældre.
- Studievejlederen præsenterer sig.
- Teamet viser studieplanen og fortæller om planer for studieretningen herunder internationalt samarbejde, studierejsen og studieretningsdagen.
- Enkeltelever fortæller om at være elev i klassen.  


2. del af forældreaftenen foregår i festsalen, hvor forældre og elever har mulighed for at konsultere de enkelte faglærere.