Forside

Forsiden er den første side i din opgave.

I forbindelse med SRP får du udleveret en officiel forside, som din opgaveformulering står på. Du er velkommen til at lave en ekstra forside selv, som du indsætter efter den officielle forside inkl. bilag.

I forbindelse med DHO og SRO skal du selv lave en forside. Den skal indeholde:

  • Dit navn, klasse og elevnummer
  • Skole, dato og årstal
  • Fag og vejledere
  • Hele opgaveformuleringen

Det er ikke nødvendigt med illustrationer.
Hvis du indsætter en illustration, skal du henvise til ophavet i litteraturlisten.

Forsiden gælder som side 0, dvs at indholdsfortegnelsen er side 1 i din opgave.