Forside

Ved de større skriftlige opgaver udleverer skolen en mappe plus en forside, der som minimum indeholder navn, klasse, klassenummer, fagkombination og vejledere. Desuden opgavens emne og titel.

Du kan lave dit eget titelblad eventuelt med illustration. Dette titelblad skal altid følge efter skolens officielle forside. Dagligdagens hjemmeopgaver er måske ikke altid forsynet med en egentlig forside (eller titelblad), men det er en god regel, at du altid øverst på siden angiver de centrale oplysninger (navn, klasse, elevnummer – fx 09w12, fag eller fagkombination, lærer samt opgavens titel).

Tilbage til minileksikon