Indholdsfortegnelse

Indholdsfortegnelsen er en liste, som viser, hvordan opgaven er opbygget med over- og underafsnit. De enkelte afsnit angives med sidetal og strukturen mellem over- og underafsnit fremgår tydeligt, evt med nummereringer i titlerne 

1. Indledning
2. Redegørelse
  2.1 Underafsnit til redegørelse
3. Analyse
  3.1 Underafsnit til analyse
  3.2 Underafsnit til analyse

Opgavens forside og resuméet gælder som side 0a og 0b, dvs. at indholdsfortegnelsen er side 1 i din opgave.
De fleste tekstbehandlingsprogrammer har faciliteter til nem og automatisk styring af indholdsfortegnelsen. Du kan fx se, hvordan man gør det i Word her: https://www.youtube.com/watch?v=EZYSCDR6cjk