Indledning

I indledningen præsenteres opgavens emne og/eller ramme.
Dernæst præsenteres problemformuleringen, som foldes ud og begrundes. Hvis opgavetitlen er givet af læreren, skal du stadig forklare, hvordan du forstår opgaven. Herunder overvejelser over, hvad det er for en slags opgave, genre, modtager og formål.

I indledningen kan du endelig kort præsentere og vurdere det materiale, som besvarelsen bygger på.
Mere grundige vurderinger af materialet skal dog placeres i hoveddelen, når materialet inddrages og  analyseres.
Et godt råd kan være at vente med at færdiggøre indledningen, som jo er en begyndelse, til sent i skriveprocessen, evt. til sidst. Det sikrer en præcis sammenhæng mellem de indledende spørgsmål, undersøgelsen i hoveddelen og de resultater, som du når frem til i din konklusion.

Tilbage til minileksikon