Infomedia via UNGLI

Adgangen til Infomedia og en række andre databaser har i mange år været varetaget af STIL via Skolernes Databaseservice, SkoDa. Denne service er nu lukket.

I stedet har vi indgået en aftale med DEFF, Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek, som i en periode bl.a. leverede adgangen til Infomedia. Denne aftale er i 2019 overgået til Det kgl. Bibliotek, hvor man har oprettet Ungdomsuddannelsernes Licensservise, forkortet UNGLI, som fremover skal varetage de fælles licenser til en lang række systemer, herunder Infomedia.

Verificeringen foregår på baggrund af IP-adresser, så adgangen er begrænset til skolens netværk. Man kan altså desværre ikke umiddelbart bruge servicen hjemmefra.

Adgangslinket er https://autologin.infomedia.dk/mediaarchive/unic/deff

Man logger på med sit unilogin.

 

KP 05.11.2019