Interne prøver

 

Formål
Formålene med interne prøver kan være mange, men kan tænkes opdelt i nedenstående niveauer.

Elevniveau
- at få indblik i eget fagligt niveau på et bestemt tidspunkt
- at få mulighed for at forbedre eget fagligt niveau efter den interne prøve
- at få vished for og tryghed omkring eksamensafviklingen

Lærerniveau
at få overblik over elevernes faglige niveau med henblik på at planlægge den fremtidige undervisning
- at have et sikkert bedømmelsesgrundlag
- at have et bedømmelsesgrundlag overhovedet

Skoleniveau
at gøre eleverne så dygtige som mulige
- at øge kvaliteten af vejledningen af eleverne
- at overholde love og regler

 

Organiseringen af interne prøver på ÅSG
Et overblik over de interne prøver på ÅSG kan ses på illustrationen til højre (pdf). Ønsker en faggruppe at afvikle flere prøver, kan disse afvikles i lektionerne, såfremt der er brug for en særlig skema-ramme aftales det med skemaet. Prøveindholdet til interne prøver koordineres i faggrupperne.

Interne prøver i grundforløbet
I grundforløbet afvikles ap og nv som interne prøver. Afviklingen understøttes af administrationen og sker i henhold til beskrivelsen i grundforløbet. Ydermere afvikles en række øvrige screeninger i fagene, herunder den bekendtgørelsesfastsatte matematik-screening. Formålet med disse er at give eleverne et indblik i deres eget faglige niveau ved starten af deres gymnasieforløb og at vi som skole kan give eleverne den bedst mulige vejledning i forbindelse med studieretningsvalget.

Årsprøver og terminsprøver
Årsprøver i fagene, DHO og SRO samt terminsprøver i 3g afvikles som eksamenslignende prøver. Prøveafviklingen planlægges af administrationen. Årsprøverne understøtter elevens vished og tryghed om eksamensafviklingen og lærerens bedømmelsesgrundlag.
De skriftlige terminsprøver for 3g afvikles med fordybelsestid fra fagene.
Der afholdes mundtlige årsprøver for 1g Ma B, 2g MA A og 1g studieretningsfag på B-niveau i eksamensperioden.
Derudover er der skriftlig årsprøve for 2g da i eksamensperioden. Disse årsprøver rettes i august og tæller således som 5 af fordybelsestimerne i efteråret 3g.

Formative prøver
Undervejs i studieretningsforløbet vil eleverne møde en række formative prøver. De formative prøver afvikles af lærerne og koordineres med skemaet efter behov. Det er afgørende for de formative prøver, at de understøtter de formative mål med interne prøver og at de tilbyder eleven konkret refleksion om opgaveløsningen både før, under og efter prøven.

2g-Prøveuge
I forlængelse af 3g’ernes terminsprøver bevares bordopstillingen i festsalen den efterfølgende uge. Lærere på 2g-hold kan i denne uge booke festsalen til prøveaktiviteter. Prøveafviklingen foregår uden administrativ understøttelse. Booking af festsalen koordineres med skema.

 

Planlægning af interne prøver i fagene
Hvis man som faggruppe eller en gruppe af lærere ønsker at planlægge en intern prøve, skal man være opmærksom på følgende.

- Prøvens placering: Hvis man har konkrete ønsker til placering og lokaler skrives dette til skemaet.

- Indretning af lokalet: Man er selv ansvarlig for indretning af lokalet. Vær opmærksom på, at lokalet skal efterlades med standardopstilling. Hvis der er særlige behov for borde, stole, forlængerledninger eller andet koordineres dette med pedellerne i god tid inden prøven.

- Elever med særlige forhold: Elever med særlige forhold omkring eksamen kan ikke forvente, at der tages særlige hensyn til almindelige prøver afviklet i fagene. Ved prøver i fagene der varer ud over én lektion bør læreren sikre at der er dialog med ordblinde elever om deres behov for forlænget tid. Forlænget tid gives til eleven når det ikke konflikter med elevens skoledag i øvrigt og vil normalt være mellem 15 og 20% af prøvens længde.

- Bemanding: Der skemalægges ikke ekstra lærerressourcer til prøver.

- Sygeprøver: Faglæreren bestemmer selv, om vedkommende vil afvikle en sygeprøve eller om eleverne laver opgaven uden for skoletid. Eleven skal uanset hvad have mulighed for at afvikle fordybelsestid knyttet til en prøve.

- Medgået tid: Der kan i udgangspunkt ikke tildeles ekstra undervisnings- eller fordybelsestid til prøver i fagene.