Introtur 2022

Formål med introturen

Som 1.g-elev på Statsgymnasiet er der en aktivitet inden for den første tid i studieretningsklassen, som plejer at stå som noget særligt. Det er introturen, hvor studieretningsklassen sammen med en af klassens lærere er afsted på en tur. På introturen skal vi arbejde med forskellige aktiviteter, der har til formål at bidrage til at klassen bliver et stærkt socialt og fagligt fællesskab. De forskellige teambuilding-øvelser gør det til en sjov og minderig oplevelse. Der vil være aktiviteter både indenfor og udenfor afhængig af vejret. Der deltager en lærer fra hver klasse, der sammen med vores team af introtursinstruktører sikrer den gode stemning og en god balance mellem aktiviteter for alle og tid til at være sammen med sig selv og sin nye klasse.

Praktiske oplysninger

Tid: Introturene er i uge 45. 3 klasser er afsted sammen. Man tager afsted om morgenen og kommer hjem om eftermiddagen den næste dag.

Sted: Kjelsø Lejren, Bøgedal 4, 8643 Ans By

Transport: Klassen transporteres med bus fra Århus Statsgymnasium

Overnatning og mad: Der overnattes på soverum med plads til 3-6 elever per rum. Eleverne medbringer madpakke til frokost første dag. De øvrige måltider er der sørget for. Alkohol er ikke tilladt at medbringe og indtage på turen.

Medbring: Tøj til at være udenfor, indesko, sovepose, lagen, evt. snacks til om aftenen. Personligt udstyr til et døgn på tur.

Betaling: Alle 1.g'ere betaler kr. 550,- for turen. Heraf går kr. 100,- til foreningen Udsyn.