IT-brugerpolitik

Århus Statsgymnasium er med i IT-Servicefællesskabet, som har udformet regler for brug af computere.

Som bruger har du følgende forpligtigelser:
- Du skal altid bruge dit eget personlige brugernavn og adgangskode når du kobler dig på skolens netværk. Brugernavn og adgangskode må ikke gives eller udlånes til andre.
- Du skal altid logge af netværket, når du forlader maskinen.
- Du må ikke foretage ulovlige handlinger ved brug af skolens computere og nettet -- f.eks.er download af musikfiler, video og andet beskyttet materiale forbudt. Ligesom piratkopiering og distribution af piratkopier via skolens computere, brændere, e-mailsystem og internet ikke må finde sted.
- Du må ikke foretage handlinger ved brug af skolens computere og nettet, der efter skolens vurdering er til skade for skolens omdømme.
- Du må ikke ændre computerens opsætning og/eller installere programmer på computeren, medmindre det sker som led i undervisningen eller efter aftale med den dataansvarlige.
- Du må ikke anvende skolens computere i kommercielt øjemed.

Ved overtrædelse udsætter du dig for følgende:
- Du kan få din ret til at anvende skolens computere inddraget.
- Du kan i særlig grove tilfælde blive bortvist fra skolen og/eller politianmeldt.
- Du risikerer at få bøde eller i særlig grove tilfælde fængselsstraf som følge af ulovlige handlinger foretaget ved brug af skolens computere. Erstatningsansvaret påhviler alene den enkelte bruger, der har foretaget den ulovlige handling. Skolen er ikke ansvarlig for elevernes handlinger.

Generelt:
- Ved driftsmæssige forstyrrelser og ved begrundet mistanke om alvorligt misbrug af skolens computere kan den systemansvarlige efter forudgående godkendelse hos skolens leder foretage gennemgang af brugeres data, herunder deres elektroniske post og iværksætte undersøgelser. Inden en sådan gennemgang iværksættes, skal den enkelte bruger orienteres.