Kantineoprydning 2023-24

Alle elever har et ansvar for at skolen ser ren og pæn ud.

Klasserne har på skift ansvaret for at rydde op på skolen i forlængelse af spisefrikvarteret. Retningslinjerne følger nedenfor:

Alle oprydderne sørger for at fjerne de sidste rester - dvs. efter at alle andre har gjort deres del af oprydningen.

Oprydningen omfatter forhallen, festsalen, fællesarealer på begge etager i ny bygning, plan 1 og plan 2, herunder fortrappen, kantinen, studieoimrådet og trappen fra P-pladsen ned til Fenrisvej.  Det svarer til, at I inddeler jer i 4-6 grupper og deler områderne imellem jer. Klasserepræsentanterne er ansvarlige for, at klasserne er informerede og for organiseringen af arbejdet.

Koste, fejeblade, spande og klude findes i  loungen. 

Oprydningen omfatter følgende:
Forhallen: Bordene tørres af (ingen opstoling), affald i affaldskurvene.
Fællesarealer i ny bygning, begge etager - plan 1 og plan 2: Indsamling af affald
Fortrappen: Indsamling af affald, trappen fejes
Kantinen: Indsamling af affald, bordene tørres af, gulvet fejes
Biblioteket: Indsamling af affald
Trappen ud mod Fenrisvej: Indsamling af affald, området fejes.

Husk at rydde koste osv. på plads efter brug!

I skal arbejde hurtigt, og det er vigtigt, at alle deltager. De 15 min. skal overholdes.
Hvis en klasse er forhindret i at passe kantineoprydningen, fordi den ikke er på skolen, så bedes den sørge for at bytte kantineoprydningen med en anden klasse.
Bemærk, at oprydningsvagten kører fra mandag til fredag. 
Ved spørgsmål: Kontakt pedellen

PLANEN FOR 2023-24 SER SÅLEDES UD:

Uge 33 – 3t
Uge 34 – 3u
Uge 35 – 3w
Uge 36 – 3x
Uge 37 – 3z
Uge 38 – 2a
Uge 39 – 2d
Uge 40 – 2e
Uge 41 – 2k
Uge 42 - Efterårsferie
Uge 43 – 2m
Uge 44 – 2q
Uge 45 – 2s
Uge 46 – 2t
Uge 47 – 2u
Uge 48 – 2w
Uge 49 – 2x
Uge 50 – 2z
Uge 51 – 3a 

Uge 01 – 3d
Uge 02 – 3k
Uge 03 – 3q
Uge 04 – 1d
Uge 05 – 1k
Uge 06 – 2e
Uge 07 – Vinterferie
Uge 08 – 1q
Uge 09 – 1t
Uge 10 – 1u
Uge 11 – 1v
Uge 12 – 1y
Uge 13 – Påskeferie
Uge 14 – 2a
Uge 15 – 2d
Uge 16 – 1m
Uge 17 – 2k
Uge 18 – 2m
Uge 19 – 2q
Uge 20 – 2s
Uge 21 – 2t
Uge 22 – 2u
(Uge 23 – 2w)
(Uge 24 – 2x)
(Uge 25 – 2z)