Klager over karakterer

Som elev har man altid mulighed for at klage over en standpunkts-, års- eller eksamenskarakter. En klage skal være individuel, skriftlig og præcist beskrive de faktiske omstændigheder, der efter klagers opfattelse kan begrunde en imødekommelse af klagen.

Klagen stiles til skolen og klager skal argumentere for, at der er truffet en forkert afgørelse i tildelingen af den enkelte karakter. Ydermere har man som klager mulighed for at klage over eksamensgrundlaget og -afviklingen, når man klager over en eksamenskarakter.

Hvis man påtænker at klage over en karakter, har man mulighed for at få klagevejledning hos skolens eksamensansvarlige. Rektor træffer afgørelse om klagesager og kan således ikke give klagevejledning.

Ved sommerterminen 2020 er fristen for at klage over en års- eller eksamenskarakter onsdag d. 1. juli kl. 12.00.

Klagevejledning til klager vedr. årskarakterer og skriftlige eksamenskarakterer fås ved henvendelse hos Morten Junget. Klagevejledning til klager vedr. mundtlige eksamenskarakterer, herunder SRP, fås ved henvendelse hos Mona Gadegaard.