Klasseråd

Klasserådet består af de to teamlærere og ca. 3 elever fra klassen. Klasserådet fungerer som bindeled mellem klassen og lærerne. Overskrifter for klasserådets arbejde kunne være
- det sociale samspil i klassen
- den faglige planlægning
- arbejdsformer
- fordeling af arbejdsbyrden – herunder koordinering af skriftlige opgaver
- evaluering

Det er vigtigt, at der før hvert klasserådsmøde er afsat tid til, at klassen kan drøfte, hvilke emner, der skal behandles, så klassens repræsentanter faktisk føler, at de repræsenterer klassen. Det er også vigtigt, at der afsættes tid til at give klassen en tilbagemelding efter mødet.

Mødeindkaldelse, dagsorden og referat skal være tilgængelige for alle.

Valg til klasseråd
- der vælges tre elever i klassen
- klasserådet etableres først i skoleåret, og lærerteamet hjælper med etableringen
- klassen tager stilling til, hvor hyppigt klasserådet skal skiftes (typisk 2-3 gange om året),og hvordan man vælges

Klasserådet aftaler, hvor ofte og hvor de skal mødes. 

Det er en god ide at lægge møderne ind i kalenderen meget tidligt og at afgøre, hvilke møder, der ligger i spisefrikvarteret, og hvilke møder der skal være længere.

Klasseråd 2021/22
Opdateret 10. december 2021

1a

1d

1k

1q

1t      Clara, Ida Uggerhøj, Deniz & Ayub

1u

1w

1x

1z

2a      Ida Lund, Sofia Slyngborg & Dagmar

2d

2k      Asta, Christian, Mads, Silke, Rebekka & Edith

2m     Jakob S, Kalle & Selma

2q      Uma, Agnes & Stanley

2t

2u      Jonas, Lukas S, Caroline & Anna

2x

2y

2z

3a      Alma, Anna, Viola & Emma

3d

3e      Chris, Nimco, Ayaah & Yassmin

3h      Frida, Juliane & Rasmus

3m     Josefine, Ronja, Ayo, Rasmus & Holger

3t       Silje, Marie Hvid, Marie Hee & Maximilian

3u      Julie & Villads

3w

3x      Helene, Mai & Mathias

3z