Klasseråd

Klasserådet består af de to teamlærere og ca. 3 elever fra klassen. Klasserådet fungerer som bindeled mellem klassen og lærerne. Overskrifter for klasserådets arbejde kunne være
- det sociale samspil i klassen
- den faglige planlægning
- arbejdsformer
- fordeling af arbejdsbyrden – herunder koordinering af skriftlige opgaver
- evaluering

Det er vigtigt, at der før hvert klasserådsmøde er afsat tid til, at klassen kan drøfte, hvilke emner, der skal behandles, så klassens repræsentanter faktisk føler, at de repræsenterer klassen. Det er også vigtigt, at der afsættes tid til at give klassen en tilbagemelding efter mødet.

Mødeindkaldelse, dagsorden og referat skal være tilgængelige for alle.

Valg til klasseråd
- der vælges tre elever i klassen
- klasserådet etableres først i skoleåret, og lærerteamet hjælper med etableringen
- klassen tager stilling til, hvor hyppigt klasserådet skal skiftes (typisk 2-3 gange om året),og hvordan man vælges

Klasserådet aftaler, hvor ofte og hvor de skal mødes. 

Det er en god ide at lægge møderne ind i kalenderen meget tidligt og at afgøre, hvilke møder, der ligger i spisefrikvarteret, og hvilke møder der skal være længere.

Klasseråd -TRYK HER-