Kommunikationsstrukturen på ÅSG

Kommunikationsstrukturen på ÅSG består primært af tre platforme: Ludus, MS 365 og hjemmesiden, som håndterer hver sine dele af de informations- og kommunikationsstrømme, som tilsammen udgør skolens interne og eksterne kommunikation.

Ludus er der, hvor alt vedrørende undervisningen ligger. Man kan bl.a. se sit skema, sine undervisningsbeskrivelser og sit fravær her, og man kan som elev sende og modtage beskeder fra lærere og administrationen. I "Sager" kan man desuden se andre informationer for den enkelte elev, som har betydning for skolegangen.

MS 365 bruges gennem især funktionaliteterne Teams, OneNote, OneDrive og Outlook som mailsystem til eksterne (og internt mellem personale), som læringsplatform i undervisningen og som fillagrings og-delingssystem.

Skolens hjemmeside www.aasg.dk er, ud over at være skolens ansigt udadtil, platform for meget intern (og ekstern) pull-kommunikation vedrørende bl.a. skolepolitikker og regelsæt, beskrivelser af interne arrangementer, medarbejderoversigter og meget, meget mere.

Klik desuden på linket nedenfor og læs mere om de tre paltforme og deres samspil.

Klik her for at hente beskrivelsen af kommunikationsstrukturen.