Konklusion

Konklusionen skal rumme svarene på de spørgsmål, som blev rejst i indledningen i præsentationen af opgavens problemformulering. Konklusionen bliver således en sammenfatning og vurdering  (nåede du frem til det, som du ville) af de resultater, som du er nået frem til i de enkelte afsnit. I konklusionen er der også mulighed for at hæve blikket og perspektivere resultatet. Derimod skal der ikke bringes nye oplysninger, som ikke har været præsenteret i hoveddelen.Konklusionen placeres som sidste afsnit i besvarelsen.

Tilbage til minileksikon