Koordinations- og kommunikationsudvalget (KoKo)

Koordinations- og kommunikationsudvalget skal bidrage til at sætte den pædagogisk-strategiske retning, til at sikre kommunikation og inddragelse og til at sikre sammenhæng. Således skal udvalget også rådgive ledelsen og bidrage til at kvalificere det pædagogiske ledelsesarbejde.

Udvalget skal
- bidrage til at sikre fremdrift, kvalitet og udvikling på ÅSG overordnet set
- sikre kommunikationen til, fra og mellem alle udvalg (excl SU og kantineudvalg)
- sikre sammenhæng i og overblik over udviklingsarbejderne
- planlægge PR-møderne, herunder sikre den pædagogiske debat og plads til adhoc-udvalgene (se nedenfor).

Desuden:
- Udvalget kan foreslå nedsættelse af adhoc-udvalg
- Alle kommissorier drøftes i udvalget
- Udvalget består af DF, 2 ledelsesrepræsentanter, 2 lærere fra mat/nat (inkl. psy og idræt), 2 lærere fra hum/samf, PR-formanden og 1 elevrepræsentant
- Alle lærermedlemmer vælges på et PR-møde for 2 år ad gangen, og der sker udskiftning af det ene medlem af hver gruppe hvert år. Genvalg er muligt. Alle lærermedlemmer sidder på personlige mandater, og repræsenterer derfor ikke nødvendigvis deres fakulteter eller fag
- 1-2 repræsentanter fra adhoc-udvalg og øvrige ledelsesrepræsentanter kan inviteres til enkeltmøder efter behov
- Udvalget forventes at holde 4-6 årlige arbejdsmøder à 3-4 timers varighed; der vil være minimal forberedelse mellem møderne
- DF udarbejder dagsorden efter indmeldinger fra udvalgets medlemmer og leder møderne; der tages beslutningsreferat af medlemmerne (excl. eleven) på skift
- Fra og med skoleåret 2020-21, hvor første gennemløb af reformen er afsluttet: udvalget definerer ét udviklingsprojekt, som skolen sammen skal køre det efterfølgende skoleår.

I skoleåret 2023/24 består KoKo af JA, LW, MF, MX, WE, Marius 3a, Vibe 3k og DF

 Referater af møder i KoKo findes her.