Korrektur

At læse korrektur på en tekst vil sige at gennemlæse den for at finde "overfladiske" fejl såsom trykfejl, manglende ord, forkerte orddelinger etc. Det er ofte svært at læse korrektur på noget, du selv lige har skrevet, fordi du læser, hvad du ved, der skal stå i stedet for, hvad der faktisk står. Derfor er det ofte en god ide at læse korrektur dagen efter, at læse afsnittene i bagvendt rækkefølge – eller simpelthen at få en anden til det.

Tilbage til minileksikon