Læsevejledning på ÅSG

På Århus Statsgymnasium er der en aktiv læsevejledning, som møder alle skolens elever. Det første møde med læsevejlederne er, når de i begyndelsen af 1.g kommer rundt i klasserne og foretager en screening for læse- og stavevanskeligheder. Herefter tager de en snak med de elever, der kan have vanskeligheder med at læse og/eller skrive for at finde ud af, om det skyldes ordblindhed, eller om der måske bare er tale om manglende træning - og sammen lægges der en plan.

Næste gang, eleverne møder læsevejledningen, er i midten af 1.g, hvor alle elever får et læsekursus, der fokuserer på struktureret læsning. På dette kursus vil den enkelte elev få metoder og redskaber, som kan styrke læsehastighed, læsemetode og forståelse – alle kan nemlig blive bedre læsere.

Herudover hjælper læsevejledningen løbende elever med særlige læse- og/eller skrivevanskeligheder. Der kan være forskellige årsager til disse vanskeligheder, men læsevejledningen vil sørge for, at eleverne får de bedst mulige forudsætninger på trods af udfordringer. Er man ordblind, vil man desuden blive udstyret med en it-programpakke, som kan hjælpe med oplæsning og skrivning, samt adgang til NOTA, et online bibliotek, hvor mange fagbøger også ligger som lydbøger. Man vil blive fast knyttet til en af de to læsevejledere, og de vil følge og hjælpe lige til den dag, huen kommer på.

Har du spørgsmål eller brug for hjælp, er du meget velkommen til at tage fat i en af læsevejlederne på deres kontor i lokale 213 - eller du kan sende en mail.