Lektier

Lektiefeltet i Ludus skal være udfyldt minimum 3 dage før en lektions afholdelse. Indholdet i feltet vedrører typisk lektiens omfang og indhold.

Det anbefales desuden, at læreren anfører, hvordan lektien skal læses og med hvilket formål.

UNDTAGELSE:

Hvis der er mindre end 3 dage mellem et fags lektioner, skal lektien til de pågældende lektioner angives med minimum et emne for lektien i lektiefeltet.

Den konkrete lektie til lektionerne skrives så til senest umiddelbart efter den forudgående lektions afholdelse.

 

Eksempel 1. på minimumsudfyldelse. En uge hvor matematik har fire lektioner (mandag, tirsdag, onsdag og fredag), bør lektierne som minimum være angivet på følgende måde i Ludus fredagen før:

MANDAG:

Dagens tema: Løsning af andengradsligninger.

Forberedelse: Læs s. 15-20 i Mat B1, læg især mærke til Sætning 2 om løsning af andengradsligninger og Eksempel 4 og 5, hvor løsningen af nogle andengradsligninger gennemgås. Løs Opgave 26 i Opgavebog 1.

TIRSDAG:

Dagens tema: Løsning af andengradsligninger.

Forberedelse: I skal løse nogle opgaver derhjemme, hvilke opgaver afhænger af hvor langt, vi når mandag.

ONSDAG:

Dagens tema: Løsning af andengradsligninger og faktorisering.

Forberedelse: Lektien er klar senest tirsdag.


Eksempel 2. på minimumsudfyldelse. En uge hvor samfundsfag har fire lektioner (mandag, tirsdag, onsdag og fredag), bør lektierne som minimum være angivet på følgende måde i Ludus fredagen før:

MANDAG:

Udvælgelse af Nyheder:

Læs hjemme i ”Massemedier og politisk kommunikation”, s. 103-108n, når du har læst, skal du kunne forklare (og forstå) fig. 5.1, s.104 samt Figur 5.2, s. 108.

Brug ca. 25 min på lektien.

TIRSDAG:

Nyhedskriterierne:

Se hjemme TV-Avisen på DR1 (kl 18.30 eller 21.30), og skriv undervejs ned hvilke nyheder, der præsenteres samt kort om, hvordan nyheden vinkles.

På klassen læses ”Massemedier og politisk kommunikation”, s. 109-112, så medbring bogen til lektionen.

ONSDAG:

Journalisternes arbejdsvilkår:

Læs hjemme i ”Massemedier og politisk kommunikation”, s. 113-116. Mens du læser, skal du skrive ca. 10 stikord til hvert underafsnit med særligt fokus på de præsenterede faglige begreber.

Brug ca. 25 min lektien.

På klassen læses evt. videre i ”Massemedier og politisk kommunikation”, så husk bogen