Login, IT-koder og passwords

De generelle koder for elever:

Fra sommeren 2017 benytter alle elever deres unilogin-brugernavn.
Det berører ikke det nationale, eksterne unilogin, som alle elever har.
Password bliver ved start på skolen sat til asg+fødselsdag (6 cifre fra cpr-nummeret) - det ændres på portal.supportcenter.dk , og ændringen slår igennem til alle skolens tjenester.
Denne login-nøgle (brugernavn+password) kan bruges til ALLE logins vedr. skolen - også til LUDUS.

Den separate LUDUS-kode:

Ludus har derudover en separat ekstranøgle, helt uafhængigt af den generelle, men den kan kun bruges på Ludus. For eleverne er brugernavnet et 4-cifret tal, for lærerne er det initialerne (uden "asg"). Password skiftes inde på Ludus via Stamkortet.

PAS PÅ KODERNE!

Lån ikke dine koder ud!
Lås skærmen, hvis du forlader din computer, også selvom du bare skal et kort ærinde...

Password til den generelle kode ændres på portal.supportcenter.dk - så tit man ønsker. 
Ændringer slår igennem på alle systemer, normalt næsten øjeblikkelig.
Passwords skal have mellem 8 og 16 tegn og skal indeholde både tal og bogstaver. Undgå for en sikkerheds skyld specialtegn samt æøå. Der skelnes mellem store og små bogstaver.
Første gang skal man acceptere Brugerpolitikken ved at klikke på acceptér-knappen, ellers kan man ikke komme på Google-suiten.