Mandagsaktiviteter

At være en del af ÅSG er at engagere sig. Engagement er helt centralt for læringsprocessen og en vigtig del af oplevelsen af at gå på gymnasiet - at være en del af et fællesskab. Udover at engagere sig i den daglige undervisning er det vigtigt at engagere sig i hinanden og de frivillige aktiviteter, der foregår på ÅSG, så alle er med til at skabe en skole, hvor der sker noget.

For fortsat at styrke fællesskabet og skolekulturen på ÅSG skal alle 2g-klasser i skoleåret 23/24 arrangere en frivillig aktiviet, som alle skolens elever har mulighed for at deltage i.

Krav til aktiviterne:

 • - Tidsrum: mandag eftermiddag senest til kl. 17 eller frokostpausen mandag + en eller flere frokostpauser i løbet af ugen
 • - Lokation: på ÅSG
 • - Planlægning: der skemalægges en halv lektion med klasens teamlærer ca. 3 uger før til opstart af planlægning
 • - Kommunikation: Aktiviteten oprettes i Ludus af MG. Klassen sørger selv for kommunikation udover det.
 • - Kontaktperson: klassen vælger en kontatkperson, som sørger for at sende følgende til MG senest en uge før aktiviteten:
  Hvad er aktivitetens overskrift?
  Hvornår afvikles aktiviteten?
  Hvor afvikles aktiviteten?
  Hvis der er udgifter, skal disse godkendes af MG
 • - Klassens uddannelsesleder og teamlærer deltager i aktiviteten

 

Eksempler på tidligere gennemførte aktiviteter:

 • 22z Brætspilscafe
 • 22w Bordfodboldturnering
 • 22t Rundbold
 • 22x Basket
 • 22s Volleyball
 • 22d Høvdingebold
 • 22k Julebanko

 

Fordeling af klasser:

Uge 40: 2t
Uge 44: 2w
Uge 46: 2z
Uge 48: 2d
Uge 50: 2k
Uge 3: 2q
Uge 6: 2s
Uge 9: 2u
Uge 12: 2x
Uge 15: 2a
Uge 18: 2e
Uge 22: 2m