Mentor for ansatte

 

Som mentor for en nyansat kollega skal du
 

•    Vejlede med hensyn til selve undervisningen og det øvrige arbejde i forbindelse med undervisningen herunder fagbøger, bogudlevering og –aflevering, almindelig håndtering af Ludus (fravær, lektier og opgaveaflevering) og digitale læremidler mv. i faget
•    Hjælpe den nyansatte kollega med at finde sig til rette i faggruppen
•    Vejlede med hensyn til samling og det eksperimentelle arbejde, hvor dette findes
•    Vejlede med hensyn til undervisningsbeskrivelser for faget og ved en eksamensbegivenhed, hvis denne mulighed kommer på tale
•    Være til rådighed for spørgsmål af forskellig art om livet på skolen (fx ”hvad er et månedsmøde”, ”hvad indebærer skolefesten”,…)


•    Desuden, hvis nyansatte ikke har pædagogikum: Mentor skal tidligt i forløbet tilbyde, at den nyansatte overværer enkelte lektioner hos mentor; desuden skal mentor efter en tid overvære undervisningen hos den nyansatte en lektion eller to. Disse observationer bruges herefter som udgangspunkt for en faglig og pædagogisk drøftelse

 

Der vil blive skemalagt månedlige møder mellem mentor og den nyansatte.

 

DF, justeret 7. august 2019