MUS (MedarbejderUdviklingsSamtale)

Hvad er en MUS?
Medarbejderudviklingssamtale (MUS) er en mulighed for, at leder og medarbejder får en dialog om medarbejderens nuværende og fremtidige arbejdsmæssige situation. MUS er først og fremmest en udviklingsorienteret samtale og ikke en lønsamtale. 

På baggrund af samtalen udarbejdes en udviklingsplan, som tager udgangspunkt i den enkeltes ønsker, og som afstemmes med skolens behov og muligheder. 

MUS erstatter ikke den løbende dialog mellem leder og medarbejder i hverdagen og skal ses som et mere formaliseret supplement til den daglige dialog.

Hvorfor gennemføre MUS? 
Der er fordele for alle parter ved en årlig MUS. For medarbejderen er MUS en mulighed for at

 • - få større indflydelse på sin arbejdssituation udbygge sine kompetencer
 • - få klare mål og realistiske rammer for sit arbejde
 • - kende ledelsens forventninger
 • - få feedback på sin indsats

For lederen er MUS en mulighed for at

 • - kende medarbejdernes kompetencer
 • - få et billede af, hvad der motiverer den enkelte medarbejder
 • - optimere skolens ressourcer og kompetencer samtidig med, at medarbejdernes behov og ønsker efterleves så vidt muligt
 • - at få feedback på sin lederstil
 • - styrke koblingen mellem skolens mål og strategier og medarbejderens kompetencer 
 • - styrke den generelle trivsel på skolen.


Den gode samtale
Som udgangspunkt er du som medarbejder selv ansvarlig for din udvikling. Heri ligger således også, at du også har medansvar for, at den årlige MUS får det ønskede udbytte. Hvis samtalen ikke har den ønskede form eller det ønskede indhold er det dit ansvar at sige til. Såfremt du som medarbejder har et specielt behov eller tema, som du ønsker I skal fokusere på er det dit ansvar, at gøre din leder opmærksom på dette.

Den gode samtale forudsætter åbenhed og tillid. Derfor er det vigtigt at samtaleformen lægger op til dette. Det kan bl.a. ske ved

 • - at både medarbejder og leder har tid til at forklare sig
 • - at der stilles uddybende og åbne spørgsmål
 • - at kritik formuleres på en konstruktiv måde ved at fokusere på mulige løsninger
 • - at man taler for sig selv
 • - at man undlader generelle vendinger som "man/folk" og "altid/aldrig"
 • - at man undlader vurderinger eller ”diagnosticeringer” af samtalepartneren
 • - at man undlader sarkasme og ironi, der kan opfattes som fjendtligt

 

Logind på Innomate: https://www.innomate.com/INNOMATE/aasg/default.aspx