Naturvidenskabeligt grundforløb (NV)

I naturvidenskabelige grundforløb bliver du introduceret til naturvidenskab gennem et arbejde med grundlæggende elementer af naturvidenskab, hvor der lægges vægt på det sammenhængende i naturvidenskaben. I naturvidenskabeligt grundforløb inddrages eksemplariske og aktuelle problemstillinger kombineret med en oplevelsesorienteret og eksperimentel tilgang til omverdenen.

På Århus Statsgymnasium afvikles naturvidenskabeligt grundforløb i perioden fra skolestart til efterårsferien. Forløbet afvikles i mindst 2 af de 4 naturvidenskabelige fag (biologi, fysik, kemi og naturgeografi). I løbet af forløbet skal der afleveres to mindre rapporter og en større afsluttende rapport. I uge 43 afsluttes nv-forløbet med en mindre mundtlig prøve om den sidste rapport.

Forventninger/krav til elevernes udbytte af undervisningen i NV

Generelle forventninger
- begyndende forståelse for den naturvidenskabelige metode såvel den hypotetisk deduktive som den hypotetisk induktive metode
- træning i at læse simple diagrammer, tabeller og figurer
- træning i at udføre og dokumentere simple eksperimenter og ekskursioner

Specifikke faglige krav

Biologi:

Eleverne skal introduceres til:

 1. Vandets betydning for levende organismer.
 2. Vandforbrug/vandbalance hos planter og dyr.
 3. Respiration.

Fysik:

Eleverne skal introduceres til:

 1. Stoffers forskellige tilstandsformer (både makroskopisk og mikroskopisk).
 2. Temperaturskalaer.
 3. Densitet. 
 4. Energi (varme) og energiomsætning.

Kemi:

Eleverne skal introduceres til:

 1. Begrebet ”en kemisk reaktion”.
 2. Afstemning af simple reaktioner.
 3. Ioner og molekyler samt sammenhængen mellem stoffers opbygning og blandbarhed.
 4. Stoffers forskellige tilstandsformer (både makroskopisk og mikroskopisk).

Naturgeografi:

Eleverne skal introduceres til:

 1. Vandets kredsløb (fordampning/fortætning).
 2. Vandbalanceligningen.
 3. Vandressourcer.
 4. Klima – temperatur – nedbør.