Naturvidenskabsstrategi for ÅSG 19/20

Formål

Både nationalt og lokalt på ÅSG har der i en årrække været et ønske om at styrke naturvidenskab. Vi vil gerne blive endnu bedre til at tiltrække de allerede naturvidenskabeligt interesserede elever, gøre flere elever interesserede og kvalificere den naturvidenskabelige undervisning på skolen, således at interessen fastholdes.
Desuden vil vi gerne sikre at så mange af vores elever som muligt bliver interesseret i videregående uddannelser med naturvidenskabeligt indhold. Strategien skal kommen med forslag til nye strategiske, konkrete og pædagogiske indsatser dette ønske kalder på, således at vi både udvikler interessen for og fastholder de allerede interesserede elever i de naturvidenskabelige studieretninger.

Kvantitative og kvalitative delmål:

1. Fastholdelse af antal og kvalificering af tilbud til grundskoleelever, der kan vække interesse for naturvidenskab

2. Forøgelse af antallet af elever, der vælger naturvidenskabelige studieretninger og fag.

3. Fastholdelse og udvikling af talenttilbud til de naturvidenskabelige elever.

4. Øge antallet af karriererlæringselementer i den naturvidenskabelige undervisning og øge antallet af elever, der vælger naturvidenskabelige uddannelser

5. Indsamling af empiri til vurdering af forskellige aktiviteters betydning og effekt

6. Videreudvikling af den naturvidenskabelige undervisning

7. Synliggørelse af naturvidenskab og styrkelse af de naturvidenskabelige studieretningers status på ÅSG

8. Udvikling af øvrige helt nye tiltag for at udvikle interessen for og fastholde de allerede interesserede elever for naturvidenskab.

Læs mere om delmålene her (pdf)