Oprykning til næste klassetrin

En elev kan nægtes oprykning til næse klassetrin, hvis de opnåede faglige resultater ved skoleårets afslutning ikke er tilfredsstillende. Dvs. hvis det ikke-vægtede aritmetiske gennemsnit af karaktererne givet ved afsluttende prøver (herunder NV og AP), årsprøver og årskarakterer i det pågældende skoleår er under 2,0.

Skolen træffer beslutning om hvorvidt en elev, der nægtes oprykning skal udmeldes eller gå det pågældende klassetrin om. Hvis eleven skal gå det pågældende klassetrin om er det en forudsætning, at uddannelsens varighed ikke forlænges med mere end 2 år.