Personaleforeningen

Personaleforeningen på Århus Statsgymnasium

Formand: Mads Jacob Engelbredt (EN)

Næstformand og sekretær: Louise Lomholt (LP)

Kasserer: Lone Stegø (LS)

 

Personaleforeningens formål er at styrke det sociale sammenhold mellem de ansatte på Århus Statsgymnasium. Dette gøres gennem økonomisk støtte til sociale arrangementer, samt hjælp til facilitering af disse. For at være medlem i personaleforeningen kræver det at man betaler kontingent, der består af et månedligt bidrag.

Personaleforeningen afholder den årlige julefrokost for dens medlemmer. Julefrokosten arrangeres på skift af de forskellige faggrupper.
Desuden yder Personaleforeningen tilskud  i form af drikkevarer til sommerarrangementet onsdag før dimissionen.
Ud over disse to faste arrangementer, yder personaleforeningen støtte til diverse arrangementer arrangeret af personalet. Eksempler på tidligere arrangementer er: koncerter, teatertur, bowling, fællesspisning, herre-/dameaften, bryggerklub mm.

Ønsker man at afholde et arrangement eller arrangere en social begivenhed kan man herunder få vejledning til ansøgning.

 

Hvis du ønsker at afholde et arrangement eller en social begivenhed kan du søge om tilskud til dette ved personaleforeningen. Det er et krav, at arrangementet har styrkelse af sociale relationer mellem personaleforeningens medlemmer som mål, samt at det rammer en bred målgruppe.

For at søge skal du sende en mail til formanden Mads Jacob Engelbredt (asgen@aarhusstatsgymnasium.dk), hvor du  beskriver arrangementet og oplyser:

 

Hvem der står for afholdelse:

Tænkt antal deltagere:

Størrelse på ønsket tilskud:

Hvad tilskuddet dækker:

 

Ansøgningen vil derefter blive behandlet af bestyrelsen.

Det er ansøger selv der står for planlægning og afholdelse af arrangement. Personaleforeningen yder udelukkende økonomisk bistand.

 

Liste over de kommende fester, og hvilke faggrupper der står for dem:

      

Julefrokost

2023/24

  Matematik

2024/25

  Historie

2025/26

  Engelsk

2026/27

  Dansk

2027/28

  Samfundsfag

2028/29

  Musik og mediefag

2029/30

  Fysik og Naturgeografi

2030/31

  Billedkunst og Spansk

2031/32

  Oldtidskundskab og Biologi

2032/33

  Religion og Idræt

2033/34

  Fransk og Tysk

2034/35

  Kemi og Drama

 

Her kan du hente de vejledninger der skal bruges til henholdsvis julefrokost og sommerfest.