Personaleforeningen

Personaleforeningen på Århus Statsgymnasium

Formand: Mads Jacob Engelbredt (EN)

Næstformand og sekretær: Louise Lomholt (LP)

Kasserer: Lone Stegø (LS)

 

Personaleforeningens formål er at styrke det sociale sammenhold mellem de ansatte på Århus Statsgymnasium. Dette gøres gennem økonomisk støtte til sociale arrangementer, samt hjælp til facilitering af disse. For at være medlem i personaleforeningen kræver det at man betaler kontingent, der består af et månedligt bidrag.

Personaleforeningen afholder den årlige julefrokost for dens medlemmer. Julefrokosten arrangeres på skift af de forskellige faggrupper.
Desuden yder Personaleforeningen tilskud  i form af drikkevarer til sommerarrangementet onsdag før dimissionen.
Ud over disse to faste arrangementer, yder personaleforeningen støtte til diverse arrangementer arrangeret af personalet. Eksempler på tidligere arrangementer er: koncerter, teatertur, bowling, fællesspisning, herre-/dameaften, bryggerklub mm.

Ønsker man at afholde et arrangement eller arrangere en social begivenhed kan man herunder få vejledning til ansøgning.

 

Hvis du ønsker at afholde et arrangement eller en social begivenhed kan du søge om tilskud til dette ved personaleforeningen. Det er et krav, at arrangementet har styrkelse af sociale relationer mellem personaleforeningens medlemmer som mål, samt at det rammer en bred målgruppe.

For at søge skal du sende en mail til formanden Mads Jacob Engelbredt (asgen@aarhusstatsgymnasium.dk), hvor du  beskriver arrangementet og oplyser:

 

Hvem der står for afholdelse:

Tænkt antal deltagere:

Størrelse på ønsket tilskud:

Hvad tilskuddet dækker:

 

Ansøgningen vil derefter blive behandlet af bestyrelsen.

Det er ansøger selv der står for planlægning og afholdelse af arrangement. Personaleforeningen yder udelukkende økonomisk bistand.

 

Liste over de kommende fester, og hvilke faggrupper der står for dem:

 

Skoleår

Julefrokost

Sommerfest

2013/14

Matematik

Idræt

2014/15

Historie

Oldtidskundskab og Religion

2015/16

Engelsk

Spansk og Biologi

2016/17

Dansk

Fransk og Tysk

2017/18

Samfundsfag

 

2018/19

Musik og mediefag

 

2019/20 Fysik og Naturgeografi  
2020/21 Billedkunst og Kemi  

 

Her kan du hente de vejledninger der skal bruges til henholdsvis julefrokost og sommerfest.