Politik til fremme af ligestilling og et rummeligt arbejdsmarked

Marts 2020

j. nr. 3035

 

ÅSG ønsker at fremme ligestilling og et rummeligt arbejdsmarked med ligestilling uanset alder, køn, religion og etnisk tilhørsforhold.

Det er et mål for ÅSG at være en rummelig arbejdsplads med gode muligheder for et aktivt arbejdsliv for medarbejdere med begrænset arbejdsevne, så flest muligt kan forblive en del af arbejdsfællesskabet.

 

Handlingsplan til fremme af ligestilling og et rummeligt arbejdsmarked

 

·          For medarbejdere, der som følge af sygdom mv. rammes af begrænsninger i arbejdsevnen, vil ÅSG så vidt muligt efterkomme ønsker om at overgå til ansættelse inden for eksisterende social- og arbejdsmarkedspolitiske beskæftigelsesordninger og/eller overgang til delpension

·         ÅSG vil løbende tilstræbe at øge beskæftigelsesmulighederne for personer omfattet af eksisterende social- og arbejdsmarkedspolitiske beskæftigelses- og aktiveringsordninger

·         Ved annoncering efter nye medarbejdere vil ÅSG synliggøre skolens ønske om at fremme ligestilling og mangfoldighed og opfordre alle interesserede til at søge uanset alder, køn, religion eller etnisk tilhørsforhold

 

ÅSG ønsker med handlingsplanen at leve op til gældende målsætning om, at 3,5 pct. af skolens årsværk anvendes til medarbejdere omfattet af særlige vilkår.  

Der vil i forbindelse med den årlige regnskabsaflæggelse blive redegjort for, hvor mange af skolens medarbejdere, der er omfattet af job på særlige vilkår, fleksjob, virksomhedspraktik og ansættelse med løntilskud, herunder ansættelse i henhold til integrationsloven, jf. bekendtgørelse nr. 932 af 03.07.17 om sociale klausuler som betingelse for modtagelse af statstilskud på selvejende uddannelsesinstitutioner under Undervisningsministeriet og Uddannelses- og Forskningsministeriet.