Procedure ved dødsfald

Dødsfald blandt elever

Når meddelelsen kommer, orienteres rektor/stedfortræder, som fastsætter tidspunkt for, hvornår meddelelsen gives til hele skolen i festsalen. Medarbejderne orienteres forud på lærerværelset og via Medarbejderinfo.

Før skolen samles, hejses flaget på halv.

I festsalen giver rektor/stedfortræder meddelelsen om dødsfaldet og et kort mindeord. Alle rejser sig og holder 1 minuts stilhed. Herefter fortæller rektor om det vigtige i at gå tilbage til klassen og tale om det.

Læreren giver sig god til tid at tale med eleverne efter behov. I den klasse, hvor afdøde gik, anvendes resten af dagen sammen med stamklassen. I klassen vil der altid være en lærer til stede (rektor, klasselæreren eller studievejlederen). Det vurderes, om der er behov for psykolog. Man aftaler i fællesskab i klassen om følgende: Blomster, evt. deltagelse i begravelse, evt. besøg hos familien eller hilsen til familien.

Elever og medarbejdere har fri til at deltage i begravelsen.

Skolen sender et kondolencebrev til hjemmet samme dag.

Umiddelbart efter dødsfaldet kontakter rektor eller en repræsentant for skolen hjemmet for nærmere aftale om evt. deltagelse i begravelsen.

På begravelsesdagen flages på halv på skolen.

Hvis en elev mister en forældre eller søskende

Når meddelelsen kommer kontakter rektor/stedfortræder eller en repræsentant for skolen familien for at aftale, hvordan klassen orienteres.

Det aftales i klassen, hvordan man tager sig af den pågældende elev, når denne vender tilbage. Man må ikke af blufærdighed eller generthed forsøge at undgå vedkommende.

Når eleven møder i skolen igen, kontaktes denne straks af studievejlederen eller psykologen, så eleven ved, at der altid er en voksen at henvende sig til. 

Hvis en af skolens medarbejdere dør

Når meddelelsen kommer, orienteres rektor/stedfortræder, som fastsætter tidspunkt for, hvornår meddelelsen gives til hele skolen i festsalen.

Medarbejderne orienteres forud på lærerværelset og samme dag også via Medarbejderinfo.

Før skolen samles, hejses flaget på halv.

I festsalen giver rektor/stedfortræder meddelelsen om dødsfaldet og et kort mindeord. Alle rejser sig og holder 1 minuts stilhed. Herefter fortæller rektor om det vigtige i, at de klasser, der har eller har haft den pågældende lærer, efterfølgende giver sig tid til at tale om dødsfaldet.

I de klasser, der har eller har haft den afdøde, giver lærerne sig god tid til at tale med eleverne efter behov. Er der tale om et pludseligt dødsfald, går rektor/stedfortræder til den klasse, som skulle have haft den afdøde.

Nogle kolleger vil ikke være i stand til at gå til klasserne. Disse kolleger bliver tilbage på lærerværelset og taler sammen. Undervisningen aflyses, og en af klassens lærere eller en repræsentant fra ledelsen går til den pågældende klasse for at tale med klassen om dødsfaldet.

Skolen sender blomster til hjemmet med en kondolencehilsen.

Rektor/stedfortræder kontakter familien med henblik på at aftale skolens deltagelse i begravelsen.

Rektor/stedfortræder meddeler praktiske forhold vedrørende begravelsen til medarbejderne. Skolen sender en krans til begravelsen.

På begravelsesdagen flages på halv. Med mindre begravelsen foregår i stilhed, aflyses skolens undervisning på begravelsestidspunktet, således at medarbejdere har mulighed for at deltage.

Nogen tid efter begravelsen kontakter rektor/stedfortræder familien med henblik på afklaring af evt. praktiske forhold. 

Hvis en ægtefælle eller et barn til en af skolens ansatte dør

Rektor/stedfortræder orienterer medarbejderne på lærerværelset og via Medarbejderinfo.

Rektor/stedfortræder kontakter den ansatte med henblik på at træffe aftale om den nærmeste fremtid.

Der sendes blomster fra skolen til begravelsen. Medarbejdere, der ønsker at deltage i begravelsen, bevilges tjenestefrihed.

Ledelsen og TR sikrer, at der er kolleger, der holder tæt kontakt med den pågældende medarbejder i ugerne efter dødsfaldet. 

Hvis en tidligere medarbejder ved skolen dør

Medarbejderne orienteres via Medarbejderinfo.

Der sendes blomster fra skolen til begravelsen. Medarbejdere, der ønsker at deltage i begravelsen, bevilges tjenestefrihed. 

Hvis et dødsfald skyldes selvmord

Rektor/stedfortræder vurderer i situationen, om ovenstående retningslinier følges, eller om der er behov for justeringer, med særlig opmærksomhed på evt. offentlighed og evt. pressehåndtering.

 

DF / Drøftet i SU juni 2019