Redegørelse

Redegørelse betyder, at du gengiver hovedindholdet i en tekst, et problem, en teori eller et begreb. En redegørelse er hverken et referat eller et resumé. En redegørelse er altid styret af en problemformulering/et spørgsmål, der angiver, hvad der er relevant at tage med i besvarelsen.

I en redegørelse skal du være loyal overfor teksten eller problemet. Du må således ikke argumentere for eller imod en tekst eller et problem, som du skal redegøre for. Derimod skal du sortere og lave nogle "nedslag" i teksten eller emnet, som fremhæver væsentlige synspunkter eller oplysninger- altid ud fra din opgaveformulering. Du må gerne ændre på rækkefølgen i tekstens argumentation. Det, der styrer din udvælgelse, er det spørgsmål, som du svarer på. 

I en redegørelse bør du bruge dine faglige begreber og viden til at bearbejde eller strukturere din besvarelse med.

En redegørelse er placeret på det laveste taksonomiske niveau i det humanistiske fag, mens den figurerer højere oppe i den naturvidenskabelige taksonomi. Vær opmærksom på, om der er særlige faglige forventninger til en redegørelse i det fag, som du skriver i. Bemærk fx, at en redegørelse i matematik skal indeholde et bevis.