Redegørelse

Redegørelse betyder, at du skal gengive hovedindholdet i en tekst eller et problem. En redegørelse er hverken et referat eller et resumé. En redegørelse er altid styret af en problemformulering/et spørgsmål, der angiver hvad der er relevant at tage med i besvarelsen.
I en redegørelse skal du være loyal overfor teksten eller problemet. Du må således ikke argumentere for eller imod en tekst eller et problem, som du skal redegøre for. Derimod skal du sortere og lave nogle "nedslag" i teksten, som fremhæver væsentlige synspunkter eller oplysninger. Du må gerne ændre på rækkefølgen i tekstens argumentation. Det, der styrer din udvælgelse, er det spørgsmål, som du svarer på.
I en redegørelse bør du bruge dine faglige begreber og viden til at bearbejde eller strukturere din besvarelse med.

Tilbage til minileksikon