Regler for forplejning ved udenlandsk besøg

Besøg af udenlandske lærere i forbindelse med samarbejdsprojekter er en del af det internationale arbejde på Århus Statsgymnasium. I forbindelse med sådanne besøg er det vigtigt, at gæsterne føler sig vel modtaget. Dog skal udgifterne i forbindelse med besøg holdes på et rimeligt niveau, derfor har internationalt udvalg udarbejdet nedenstående regler for forplejning.

Frokost

Skolen betaler frokost på skolen til de udenlandske lærere og maksimalt det samme antal lærere fra Århus Statsgymnasium samt eventuelt en ledelsesrepræsentant og rektor. Den læreransvarlige for besøget bestiller frokosten via Birgitte på kontoret.

I særlige tilfælde kan frokosten ud fra en konkret vurdering afholdes uden for skolen. Dette kræver godkendelse fra Henrik Rosleff.

Middag

Ved et skolebesøg af mindst tre skoledages varighed betaler skolen én middag på restaurant til de udenlandske lærere og maksimalt det samme antal lærere fra Århus Statsgymnasium samt eventuelt en ledelsesrepræsentant og rektor. I tilfælde af at de besøgende indkvarteres privat hos lærere fra Århus Statsgymnasium har de lærere som har udenlandske gæster boende også mulighed for at deltage i middagen.

Den læreransvarlige for besøget foretager bordbestilling.

Prisen på middagen skal have et rimeligt niveau og altid respektere de vejledende retningslinjer og takster for repræsentation for selvejende institutioner på Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling af d. 14. februar 2016.

Skolen betaler ét glas hvidvin og ét glas rødvin per deltager. Forbrug af alkoholiske drikke herudover afholdes for egen regning.

I forbindelse med middage på restauranter uden alkoholbevilling kan skolen levere drikkevarer efter samme retningslinjer. Den læreransvarlige bestiller i så fald drikkevarerne via Birgitte på kontoret.

I tilfælde af at middagen ønskes afholdt i et privat hjem kan skolen afholde udgiften hertil under hensynstagen til de vejledende retningslinjer og takster for repræsentation for selvejende institutioner på Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling samt godkendelse fra Henrik Rosleff.

 

Vedtaget af internationalt udvalg d. 6.12.16