Rejseregler (til rejselærerne på studieture og ekskursioner)

Hjemsendelse:
Hvis hjemsendelse bliver aktuelt, skal DF kontaktes inden eleven forelægges muligheden for hjemsendelse.

Forsikring: 
Den enkelte lærer skal senest 14 dage før ekskursioner og studieture til udlandet bestille et forsikringskort fra Europæiske Rejseforsikring. Kortet bestilles på skolens administration (VI). Kortet fra Europæiske Rejseforsikring medbringes på rejsen som bevis på, at indehaveren af kortet er omfattet af Statens Selvforsikring, og at tredjemand vil få sine udgifter refunderet. Kortet må kun anvendes i forbindelse med ekskursioner og studieture til udlandet, og ikke til eventuelle private rejser i tilknytning til ekskursioner og studieture. 

Statens Selvforsikring af tjenesterejser til udlandet administreres af Europæiske Rejseforsikring A/S, som står for skadebehandling, herunder udbetaling af erstatning mv.

Statens Selvforsikring dækker sygdom og hjemtransport, lægelig fejlbehandling, sygeledsagelse, rejseafbrydelse, alm. ulykkesforsikring, særlig ulykkesforsikring, bagageforsinkelse, bagage, privatansvar, retshjælp samt sikkerhedsstillelse i forbindelse med ansattes tjenesterejser til udlandet.

Betaling: 
Administrationen påtager sig betaling til leverandør og opkrævning af rejseudgifter hos eleverne. For at dette kan lade sig gøre skal følgende køreplan følges for studieture, hvor rejselærerne selv bestiller:

  1. Læreren indgår aftale med et rejsebureau, og oplyser EAN nr., klassebetegnelse og kontaktperson til rejsebureauet.
  2. Senest 3 uger før rejsebureauets frist for indbetaling af depositum informerer læreren kontoret om, hvilke elever, der deltager i rejsen, og hvilke beløb, de skal betale i depositum.  
  3. Kontoret udskriver fakturaer til eleverne. Læreren omdeler fakturaerne til eleverne, som indbetaler til skolen inden 2 uger. Rykkerprocedure foregår i samarbejde med læreren.
  4. Kontoret indbetaler depositum til rejsebureauet. 
  5. Senest 3 uger før rejsebureauets frist for indbetaling af restbeløbet kontakter læreren igen kontoret med oplysning om, hvilke beløb eleverne skal betale. 
  6. Kontoret udskriver fakturaer til eleverne på restbeløbene. Læreren omdeler fakturaerne til eleverne, som indbetaler til skolen inden 2 uger. Rykkerprocedure foregår i samarbejde med læreren. 
  7. Kontoret indbetaler restbeløbet til rejsebureauet.
  8. Eventuelle indbetalte beløb til dækning af entreer mv. overføres til lærerens lønkonto før afrejse.