Seniorbonus

Jf. Cirkulære om seniorbonus nr 10089 af 20/12/2021

Ansatte har fra og med det kalenderår, hvor de fylder 62 år, ret til en årlig seniorbonus på 0,8 procent af den sædvanlige årsløn.

Ordningen er fleksibel, forstået sådan, at den ansatte i stedet for seniorbonus kan vælge

1) at konvertere bonussen til 2 seniordage årligt

2) at få et ekstraordinært pensionsbidrag svarende til 0,8 procent af den sædvanlige årsløn.

Såfremt den ansatte ønsker at konvertere seniorbonussen, skal dette meddeles til CE senest 1. oktober året før, bonussen ville blive udbetalt. CE giver besked videre til DF.

Bemærk stk. 10:

Beregningen af seniorbonus begynder 1. januar 2022. Første udbetaling og første afholdelse af seniordage sker i 2023. Dvs første gang, CE skal have besked om eventuel konvertering, er senest 1. oktober 2022.

 

CE / DF 120122