Skabelon åbent hus

Åbent Hus er den aften, hvor vi viser skolen frem for de nye elever og deres forældre. Vi forsøger at gøre aftenen lidt anderledes end den senere forældreaften efter vinterferien.

Modellen for aftenen:
Festsalen
- Velkomst ved rektor
- Musikalsk indslag
- En studievejleder fortæller om overgangen mellem grundskolen og gymnasiet og studievejledningens funktioner.

Klasselokalerne
Teamet er værter for denne del af arrangementet. 

Programforslag:
- Eleverne viser deres indslag fra månedsmødet
- Elever fortæller om forskellen på at være folkeskoleelev og gymnasieelev
- Teamet præsenterer sig selv
- Information om de nye fag AT, AP og NV
- Underholdning ved eleverne (sang, optræden, introturen.....)
- Der sluttes af med en rundvisning på skolen ved elever

 Der serveres kaffe/te (fra skolen) og elevkage (evt. "under" de forskellige indslag).

Før mødet:
Til selve dagen organiserer teamene, at nogle af klassens eleverne 'dækker op'  inden arrangementet i festsalen. Systemet bliver:
- I kantinen hentes fra kl 18.30 kaffe, te, mælk, engangstallerkner og servietter, der er stillet frem med klasseskiltning
- Der vil efterfølgende kunne hentes ekstra kaffe/te i kantinen.
- Foreslå evt. at der er elever, der medbringer saft eller juice til eleverne.
- Pedellerne placerer supplerende stole uden for klasselokalerne.

 Alle deltager i festsalen kl 19.00 og går derefter ud i de tildelte lokaler.

Efter mødet:
Teamet organiserer, at eleverne 'genetablerer' klasserummet, affald i sække, ekstra stole ud på gangen osv.