Skriftlighed og gruppeafleveringer

Det skriftlige arbejde på ÅSG skal i alle fag være med til at støtte den samlede læringsproces. I nogle fag har det skriftlige arbejde også et formål i sig selv, særligt i de fag, hvor der er en afsluttende skriftlig eksamen.

Det skriftlige arbejde har forskellige former. Dette gælder både fra fag til fag og inden for hvert fag. Der er fx forskellige krav til udformning og længde, og derfor også forskelle ift. hvor lang tid eleverne får til at skrive opgaverne i, om de skal skrives enkeltvist, parvist eller gruppevist, om der er tale om ”straks-afleveringer”, om noget, der udelukkende skal skrives hjemme, eller om der er tale om gen-afleveringer.

Tilsvarende er der forskel på, hvordan man får rettelser til og feedback på de skrevne opgaver. Denne tilbagelevering indeholder nogle gange en karakter, andre gange ikke. Nogle gange får man grundig, individuel feedback på det skrevne, andre gange kollektiv og samlet feedback; nogle gange får man meget vejledning og feedback under skriveprocessen og tilsvarende mindre feedback efter den endelige aflevering. Uanset hvad, får man som elev hver gang en feedback, der er målrettet elevens faglige udvikling.

På ÅSG har vi følgende rammer:

Eleverne skal aflevere opgaverne til tiden; afleveres en opgave for sent, uden at der er truffet aftale herom med læreren, er det op til læreren at vurdere, hvor grundig feedback der skal gives, og inden for hvilken tidsramme.

Feedbacken gives ved rettidigt afleverede opgaver altid inden, den næste afleveringsopgave i faget skal afleveres.

Alle de fag, som har opgaver, der skal afleveres og rettes, har gruppeafleveringer. Disse kan dog maximalt udgøre 25 % af den samlede, årlige fordybelsestid for de fag, der afsluttes med skriftlig eksamen.

Læreren kan vælge, af pædagogiske og/eller faglige årsager, at rette med udgangspunkt i særlige fokusområder i nogle af afleveringerne. Dette skal gøres klart for eleverne allerede, når opgaven stilles. Fokuseret retning kan ikke forekomme i alle afleveringer i et fag, og kan heller ikke forekomme ved interne prøver (”terminsprøver”), som er udslagsgivende for standpunktskarakterer.