Sprogstrategi for ÅSG 2020/21

Formål

Formålet med sprogstrategien er at højne interessen for og styrke glæden ved sprogfagene på ÅSG samt at tydeliggøre sprogenes centrale plads i almendannelsen og studieforberedelsen.

ÅSG er et gymnasium, der prioriterer sprogfagene.

 

Konkrete mål

 

- Opgraderingshold i Fransk A og Tysk A i skoleåret 22/23

Handlinger: valgfagsorientering på sprogholdene og i januar 2022, talentpleje

 

- Fastholdelse og forøgelse af antallet af elever, som vælger en sproglig studieretning. Oprettelse af Spansk A i en studieretning.

Handlinger: AP-dag, sprog tydelige i grundforløbet fra starten, workshops, eftersyn af studieretningsudbud

 

- Mere tværfagligt samarbejde med andre ikke-sprogfag

Handlinger: Forsøgssamarbejde mlm 2.g sproghold og et fælles A-fag (fx historie), temadag, SRP-indsats

 

- Fastholdelse og udvikling af samarbejde og udveksling med udlandet

Handlinger: individuel udveksling, afklaring/tydeliggørelse af muligheder for rejser, native speakers i sprogundervisningen, virtuelt samarbejde, dyrkelse af samarbejde med partnerskoler

 

- Læringsmiljø på holdene

Handlinger: Eksperimenter med fleksibel tilrettelæggelse af lektioner og andre organiseringer, hensigt om at sikre nogenlunde lige store holdstørrelser i oprettelsen på en årgang, modarbejdelse af nulfejls-kultur, to lærere samarbejder om to hold,

 

- Synliggørelse af sprog i skolelivet, mere hype

Handlinger: månedsmøde, sproglokale, sprogkonkurrence, talentpleje, karrierelæring, fælles forståelse af interkulturel kompetence, SRP-indsats

 

- Samarbejde med grundskolen

Handlinger: brobygning, snuser, rullende ÅSG, sprogdag for grundskolen, møde med lærerne på vores kontaktskoler