Statens hotelaftale

Statens hotelaftale giver en oversigt over, de hoteller som må anvendes i forbindelse med tjenesterejser.
Klik her, se under "Læs mere om aftalen" og "Leverandører":

Klik her hvis du ikke kan åbne via linket ovenfor.