Studieture og ekskursioner

Studieture

På Århus Statsgymnasium udgør studieturen en vigtig milepæl i udviklingen af elevernes internationale kompetencer. Studieturene er strukturelt forankret i et flerfagligt samarbejde mellem to fag, og indeholder derfor naturligt også et fagligt sigte.Elevers egenbetaling til ekskursioner og studieture er 6500 kr. Heraf udgør studieturen maksimalt 5500 kr

I vedhæftede fil "Om studieture på ÅSG", som er  henvendt til rejselærere, kan elever og forældre også læse mere om de praktiske forhold vedrørende studieturene på Århus Statsgymnasium.

Studietures varighed er som udgangspunkt 5 dage. Turene afvikles typisk fra mandag til fredag i rejseugen. Studieture i Europa med privat indkvartering kan forlænges til 7 dage. Studieture til oversøiske destinationer kan forlænges til 9 dage. 

Ekskursioner 

Denne kategori dækker over samtlige ekskursioner på højst to dage. Det drejer sig altså om alt fra museumsbesøg på halve blokdage til ekskursioner med en overnatning.