SU (Samarbejdsudvalget)

Samarbejdsudvalget tager sig af overordnede personalespørgsmål og udformning af personalepolitikker. Eksempler herpå er: indgåelse af samarbejdsaftale, høring i forb. med besparelser, afskedigelser, rammer for MUS-samtaler, ligestillingspolitik, voldspolitik, sorgpolitik, syge- og fraværspolitik, kompetenceudviklingsplan, institutionsprofil/målsætning.

Samarbejdsudvalget høres endvidere vedr. skolens budget.

Sikkerhedsudvalg er på Århus Statsgymnasium integreret i Samarbejdsudvalget. Under sikkerhedsudvalget ligger eksempelvis miljøforhold, sikkerhedsforhold, arbejdsklimaundersøgelse (AKU), undervisningsmiljøvurdering (UMV) og arbejdspladsvurdering (APV).

Sammensætning
SU  består af ledelsesrepræsentanter (der udpeges af rektor)  og medarbejderrepræsentanter (medarbejderrepræsentanterne er GL tillidsrepræsentant, GL sikkerheds-repræsentant, 1 TAP, 1 pedel, 1 lærer, ) TAP, pedeller og lærere vælger hvert 2.  år (forud for kommende skoleår –første gang forår 2007) hver en repræsentant til  SU.
Rektor er formand for SU, GL tillidsrepræsentant er næstformand.

Moderniseringsstyrelsens cirkulære om samarbejde og samarbejdsudvalg 2013