SU - Statens uddannelsesstøtte

Se SU

Ansøgning om SU foregår via et selvbetjeningssystem i MinSU.

For at få udbetalt SU skal du have en bankkonto som NemKonto. Læs mere på NemKonto.

Hvis der opstår problemer så kontakt studievejleder Thomas Hartlev på asgHA@aarhusstatsgymnasium.dk

 

SU og Coronavirus når de studerende er sendt hjem?

Udbetalingen af SU fortsætter uændret. Uddannelses- og Forskningsministeriet forudsætter, at de studerende fortsat er studieaktive hjemmefra i det omfang, det er muligt. SU-udbetalingen til studerende fortsætter derfor uændret.