Taksonomiske niveauer

Når vi taler om taksonomiske niveauer i opgaveskrivning og i øvrigt, tænker vi oftest på Blooms hierarkiske taksonomi (se link nedenfor), men du skal være opmærksom på, at der findes andre. SOLO taksonomien (se nedenfor) anvendes mest i matematik og de naturvidenskabelige fag. SOLO taksonomien arbejder med (en hierarkisering) efter hvor kompleks den opnåede viden er. Endelig tales om en særlig taksonomiforståelse i de humanistiske fag. Se på hjemmesiden under undervisning om EMU/ Undervisningsportalen for de gymnasiale uddannelser.

Søg evt. på taksonomi på www.emu.dk

Se Blooms taksonomi.

Se SOLO taksonomi.

Tilbage til minileksikon