Talent

ÅSG dyrker sine talenter

Århus Statsgymnasium har som mål at stimulere og udvikle viden og kompetencer hos alle skolens elever.  Derfor giver skolen ekstra tilbud til elever, der har særlige evner inden for et bestemt område eller har lyst og vilje til at udvikle sådanne evner.

Skolen opererer således med to indsatsområder: talent-udvikling og talent-pleje.

Begge dele indebærer fokuserede forløb af forskellig art på eller uden for skolen. Forskellen er, at hvor talentudviklingen henvender sig bredt til særligt motiverede og interesserede elever, så vil der i forbindelse med talentplejen i højere grad være tale om, at skolens faglærere udvælger de talentfulde elever. Undertiden vil talentudvikling og -pleje forløbe side om side i samme tilbud.

Rammer for talentarbejde på ÅSG

 1. Ethvert talentarbejde skal indeholde en beskrivelse af formål, indhold og videndeling, altså hvordan talentarbejdet deles med kollegaerne
 2. Emnerne for talentarbejde skal ligge udenfor eller i forlængelse af fagenes kernestof eller på et væsentligt højere niveau
 3. Talentarbejdet skal som udgangspunkt have tilknyttet en ekstern kontakt f.eks. en forsker, en virksomhed eller en organisation. Kontakten kan være dansk eller international
 4. Talentarbejde skal videndeles på skolens hjemmeside i form af f.eks. artikler, filmklip og billeder
 5. Ethvert talentarbejde skal skriftligt evalueres ved sin afslutning /skoleårets afslutning


Procedureplan for etablering af talentarbejde

 1. Det sikres, at det nye talent-tiltag er i overensstemmelse med rammer for talentarbejde på ÅSG
 2. Der søges forhåndsgodkendelse (inkl. budget) hos RO
 3. Elevgrundlaget undersøges
 4. Såfremt elevgrundlaget er til stede indsamles bindende elevtilmeldinger - talentarbejde kræver som udgangspunkt forhåndstilsagn fra minimum 5 elever
 5. Tidsplan og økonomisk ramme aftales endeligt med RO
 6. Den afsluttende evaluering skal være kort og sendes til RO. I forbindelse med evalueringen skal der gives bud på, om talentarbejdet eller dele heraf kan inkorporeres i den daglige undervisning.