Talent

Talentarbejde på ÅSG

Et talent er en elev, der besidder de personlige og faglige kompetencer til at være nysgerrig, initiativrig og bidragende til faget, skolen eller omverdenen.

En talentfuld elev er naturligt begavet og engageret, men opfylder også flere af nedenstående:

  • - Er moden og reflekteret omkring egen faglighed
  • - Er vedholdende og kan fordybe sig
  • - Er motiveret af faglige og personlige udfordringer
  • - Tænker og ræsonnerer abstrakt
  • - Skaber værdi for andre end sig selv
  • - Har klare spidskompetencer
  • - Tør lave fejl

 

Skolens talentmiljø stimulerer elever, der ellers kan savne faglige og personlige udfordringer i den daglige undervisning. Via sit talentmiljø etablerer skolen kontakt mellem ligesindede og styrker elevens samarbejdsevner og motivation gennem sociale fællesskaber, hvori talentet kan udfordres og udvikles.

Organisering af skolens talentindsatser

Skolens talentarbejde organiseres fortrinsvis i fagene eller på tværs af fag, fx gennem deltagelse i konkurrencer, frivillige faglige aktiviteter eller skabelsen af et produkt målrettet skolen eller andre.

Desuden deltager Århus Statsgymnasium i talentprogrammer/-netværk med andre skoler, herunder Akademiet for Talentfulde Unge (ATU).

Skolens overordnede talentindsats organiseres i skolens talentudvalg bestående af AL, DG, DS, JO og MJ.