Tidligere Klasser

Vi vedligeholder et arkiv over klassebilleder og studenterlister for hvert års klasser, så vidt muligt komplet tilbage til skolens start. Af hensyn til offentlighedsloven er det ikke frit tilgængeligt, men kan tilgås af skolens medarbejdere via login. Der er ikke individuelle billeder af elever, ej heller direkte kobling mellem navnelisterne og klassebillederne.

For de nyere klasser er også billederne fra 1g samt kaosbillederne fra 2g og 3g tilgængelige.

Adressen er www3.aasg.dk/glelever/glklasser/indexKlasseOversigt.htm

Der findes også et offentligt arkiv i forbindelse med forummet for gamle elever, men her vises kun studenterklassebillederne, ikke enkeltnavne.

Det findes på www4.aasg.dk/glelever/glstudfotos/index.htm