Timedagpenge og kørsel.

Nedenfor er der to blanketter, der skal bruges ved afregninger af time- dagpenge og kørsel:

Time-dagpenge og kørsel - Danmark og Færøerne 

Time-dagpenge og kørsel - øvrige Europa undtagen Bulgarien og Slovakiet