Timedagpenge og kørsel.

 Nedenfor er der to blanketter, der skal bruges ved afregninger af time- dagpenge og kørsel.

follow site  

Time-dagpenge og kørsel - Danmark og Færøerne 

 

see Time-dagpenge og kørsel - øvrige Europa undtagen Bulgarien og Slovakiet