Uddannelsesstatistik

Herunder finder du en række links til uddannelsesstatistik - karakterer, fuldførelsesprocenter og overgang til uddannelser - for ÅSG ifølge lov om gennemsigtighed og åbenhed i uddannelserne.

Gymnasiekarakterer - gennemsnitskarakterer fordelt på A, B og C-niveaufag og evalueringsform. Klik her
Se mere her: https://www.uvm.dk/statistik/gymnasiale-uddannelser

Fuldførelsesprocenter og antal fuldførte på gymnasiale uddannelser. Klik her
Se mere her: https://www.uvm.dk/statistik/gymnasiale-uddannelser

Overgang til uddannelse 27 mdr. efter fuldført gymnasial uddannelse fordelt på til-uddannelse. Klik her
Se mere her: https://www.uvm.dk/statistik/gymnasiale-uddannelser