Undervisningsbeskrivelser

Undervisningsbeskrivelsen er, som ordet siger, en beskrivelse af den undervisning, der er foregået på et givent hold. Beskrivelsen synliggør eksaminationsgrundlaget og bruges især af censor i forbindelse med eksamen.

Der skal udarbejdes en beskrivelse efter afslutningen på grundforløbet og efter afslutningen på hvert skoleår. Det gælder for alle hold - også de hold, der ikke afsluttes det pågældende år. Beskrivelserne skal offentliggøres på skolens hjemmeside. Beskrivelserne ligger i Ludus via skolens hjemmeside.

Klik her for at læse mere om krav mm. til beskrivelserne. Af dette link fremgår bl.a. kravene til antal.

Generering af uv beskrivelser
Ved logind i Ludus er der et ikon (spørgsmålstegn) øverst i højre hjørne. Klik her og slå op under undervisningsbeskrivelser for at se nærmere om, hvordan beskrivelsen genereres. Vær opmærksom på, at afsluttende hold skal generere "Endelig beskrivelse".

Lektioner og forløb
Undervisningen struktureres i forløb, der består af lektioner. Dvs. der er en lige vej fra oprettelsen af forløb til genereringen af uv beskrivelsen. Nedenfor er der linket til to vejledninger; en mere generel og dækkende på skrift vedrørende oprettelse af uv beskrivelser og studieplaner og en om oprettelse af forløb og tildeling af lektioner. Nederst ses en video om generering af undervisningsbeskrivelser.

Vejledning 1 - generelt om uv beskrivelser og studieplaner

Vejledning 2 - oprettelse af forløb og tilføjelse af lektioner (tekst)

Opgraderende hold
Under holdets undervisningbeskrivelse skal man bruge funktionen "Tilføj supplement". I hjælpemenuen i Ludus (Moduler => undervisningsbeskrivelser) er der en beskrivelse af, hvordan funktionen bruges.