Undervisningsmidler og reserven

Tildelingen af undervisningsmidlerne følger kalenderåret. Den samlede bevilling er delt i to puljer: en fast, der fordeles til fagene og en reserve, der kan ansøges om 2 gange om året.

Midlerne til fagene fordeles efter antal hold. Bevillingen er delt i en bogkonto og en samlingskonto.

Tildeling til fagene 2021

Reserven 2021

Der er 100.000kr i reserven. Fagforstanderne kan på vegne af faggruppen søge reserven. Alle ansøgninger skal indsendes via ansøgningsskemaet nedenfor. Det udfyldte skema sendes til asgmg@aarhusstatsgymnasium.dk.

Ansøgningsfrister:
Runde 1: 17. august
Runde 2: 30. november

Ansøgningsskema til reserven