Undervisningsmidler og reserven

Tildelingen af undervisningsmidlerne følger kalenderåret. Den samlede bevilling er delt i to puljer: en fast, der fordeles til fagene og en reserve, der kan ansøges om 2 gange om året.

I oktober skal alle faggrupper tage stilling til, om de resterende midler på deres fagkonto kan overføres til november-reserven.
Når et fag overfører midler til november-reserven, kan faget forvente at blive prioriteret højere, hvis faget på et tidspunkt søger reserven. Det er forventningen, at modellen vil skabe en større november-reserve, som fag, der mangler midler til undervisningsmateriale, kan få glæde af.

Midlerne til fagene fordeles efter antal hold. Bevillingen er delt i en bogkonto og en samlingskonto.

Tildeling til fagene 2024

Reserven 2024

Der er 100.000kr i reserven. Fagforstanderne kan på vegne af faggruppen søge reserven. Alle ansøgninger skal indsendes via ansøgningsskemaet nedenfor. Det udfyldte skema sendes til asgmg@aarhusstatsgymnasium.dk.

Ansøgningsfrister:
Runde 1: 23. august 2024
Runde 2: 29. november 2024

Ansøgningsskema til reserven